מרכז העסקים BBC רמת גן, מגדל הכשרת הישוב קומה 12


גלריית הפאות

פאות טופ לייס