מרכז העסקים BBC רמת גן, מגדל הכשרת הישוב קומה 12

Front Lace Gallery